Balıkesir Antik Kentler

Balıkesir Antik Kentler açısından oldukça zengindir. Başta; Kyzıkos Antik Kenti, Daskyleion Antik Kenti ve Antandros Antik Kenti gibi önemli arkeolojik alanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgeler tarih meraklıları için vazgeçilmez alanlardır. Günümüzde bir çoğunda kazı çalışmaları devam etmektedir.

 

Balıkesir Antik Kentler

Erdek Kyzıkos Antik Kenti

 

Balıkesir Bölgesinde Yer Alan Antik Kentler (Ören Yerleri);

 1. Daskyleion Antik Kenti: Bandırma’nın 30 km. güneyinde kuş cennetine yakın Ergili Köyünün doğusunda yer almaktadır. M.Ö. 7.y.y.da Daskylos adıyla bilinen ünlü Lydia Kralı’nın Sardis’ten hanedan kavgaları nedeniyle buraya gelmesiyle kent Daskyleion adını almıştır.
 2. Antandros Antik Kenti: Antandros Antik Kenti, Edremit İlçesi Altınoluk Beldesi’ nin 4km. doğusunda yer almaktadır. Aynı zamanda İda Dağı (Kazdağı) eteklerinde, Pelasg’lar tarafından kurulmuştur.
 3. Kyzıkos Antik Kenti: Kyzikos, Kapıdağ eteklerinde Bandırma- Erdek karayolunun geçtiği yerde kurulmuştur.
 4. Adramytteıon Antik Kenti: Adramytteion Antik Kenti, Burhaniye İlçesi’nin 2km kadar batısında bulunan Karataş Mevkii’nde, Ören Tepe’ yi de içine alan geniş bir alanda Pelasglar tarafından kurulmuştur.
 5. Prokonnesos Antik Kenti ve Mermer Adası: Marmara Adası’nın kuzeyinde Saraylar köyü sınırları içinde kalan mermerleri ile ünlü bir şehirdir.
 6. Ancyra Antik Kenti: Bigadiç İlçesi Hisar Köyü sınırları içinde kalan antik kent Roma dönemi termal yerleşim alanıdır.
 7. Hadrıaneia Antik Kenti: Dursunbey İlçesi’nin kuzey batısında yer alan Roma dönemi yerleşim yeridir.
 8. Astyra Antik Kenti: Edremit İlçesi Güre Beldesi sınırları içinde kalan antik yerleşim yeridir.
 9. Thebe/Theb Antik Kenti: Havran İlçe sınırları içinde yer alan antik yerleşim yeridir.
 10. Arteka Antik Kenti: Erdek İlçesi Zeytinli Ada ve çevresinde klasik dönemde kurulmuş şehirdir.
 11. Zeleia Antik Kenti: Gönen İlçesi Sarıköy Beldesi’nde Klasik dönemde kurulmuş şehirdir.
 12. Pericharaxis Antik Kenti: Bugünkü Karacaören Köyü civarında Roma döneminde kurulmuş şehirdir.
 13. Keraseion Antik Kenti: Savaştepe İlçesi sınırlarında yer alan yerleşim yeridir.
 14. Attaneion Antik Kenti: Sındırgı İlçesi sınırları içinde yer alan antik yerleşim yeridir.
 15. Plakia Antik Kenti: Bandırma İlçe sınırları içinde yer alan antik yerleşim yeridir.

Balıkesir’de bulunan ve bilinen antik kentler sırasıyla listelenmiştir. Unutmuş olabileceğimiz varsa lütfen yorum olarak belirtiniz.

Daskyleion Antik Kenti

Daskyleion Antik Kenti, Bandırma’nın 30 km güneyinde Kuş Gölü’nün yakınında yer almaktadır. Kent, M.Ö. 7. yüzyılda ünlü Lydia Kralı Daskylos’un bu bölgeye gelmesiyle Daskyleion adını almıştır. Daskyleion, Lydia Kralı Gyges’in doğduğu yerdir ve Gyges kral olduktan sonra bu adı taşımıştır. Kent, erken dönem yerleşimlerine ev sahipliği yapmıştır, ancak daha eski tarihlerdeki (Kalkolitik dönem) izler de bulunmaktadır.

Daskyleion Antik Kenti

Daskyleion Antik Kenti

Daskyleion’un keşfi, 1952 yılında Kurt Bittel tarafından yapılmış ve daha sonra Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından 1954 yılında kazılara başlanmıştır. 1988 yılında Prof. Dr. Tomris Bakır tarafından yeniden başlatılan kazılar sırasında birçok antik kalıntı gün yüzüne çıkarılmıştır.

Daskyleion, önemli jeopolitik bir konuma sahiptir ve tarihsel olarak Frigya, Lydia, Akhaemenid, Makedonya ve Bizanslılar gibi farklı devletlerin etkisi altında kalmış ve güçlü bir kale olarak kullanılmıştır. Bu dönemlere ait maddi kalıntılar kazılarda bulunmuştur.

Ayrıca, M.Ö. 2. bin yılının ortalarından itibaren Dorlar ve daha sonra Friglerin bu bölgeye yerleştiklerine dair kanıtlar ortaya çıkmıştır. Bu kazılarda ayrıca, Anadolu’nun tarihsel ve kültürel bağlantılarını gösteren buluntular da bulunmuştur.

Daskyleion’da yapılan kazılar, Lydia Kralı Daskylos’un sarayına ait kalıntıları ortaya çıkarmıştır. Bu kalıntılar, M.Ö. 7. yüzyılda Kimmerler tarafından yakılıp yıkıldığını göstermektedir. Ayrıca, 2700 yıl önce bu bölgede yaşayan insanların çevrelerine ve doğaya olan duyarlılığını gösteren su kanalları gibi özel yapılar da keşfedilmiştir. Bu buluntular, Bandırma Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Antandros Antik Kenti

Antandros Antik Kenti, Edremit İlçesi Altınoluk Beldesi’nin 4 km doğusunda yer almaktadır. Pelasg’lar tarafından kurulmuştur. Bu antik kent, Adramytteion (Burhaniye-Ören) ile Assos (Behramkale) arasında stratejik bir konuma sahiptir. M.Ö. 10. yüzyılda kurulduğu düşünülse de, yakınındaki Assos’un M.Ö. 2. bin yıllara kadar giden bir tarihi olduğu göz önüne alındığında, Antandros’un da aynı dönemlerde yerleşik bir yerleşim olduğu düşünülmektedir.

Antik yazar Strabon, bu bölgede Leleg kavminin yerleştiğini ve daha sonra M.Ö. 7. yüzyılda Aioller’in bu bölgeye yerleştiğini belirtir. Ayrıca Pelasgların da bu dönemlerde Antandros’a yerleştikleri anlaşılmaktadır.

Antandros’un bir Pelasg kenti olduğu, tarihsel Batı Anadolu İsyanı’ndan (M.Ö. 499-494) sonra Pers kralı Dareios’un komutanı Otoneis tarafından ele geçirildiği ve Kserkes’in Yunan seferi sırasında bu kentin yanından geçtiği Heredot tarafından kaydedilmiştir.

Antandros’un akropolü, Yarmataş olarak bilinen 215 metre yükseklikteki bir tepede bulunmaktadır ve kent doğuya doğru yayılmıştır. Nekropol ise Yarmataş Tepesi’nin 2 km batısında yer almaktadır. Bu nekropol alanı, inşaat faaliyetleri sırasında keşfedilmiş ve 1989-1996 yılları arasında kurtarma kazıları yapılmıştır. M.Ö. 7-2. yüzyıllar arasında kullanıldığı anlaşılan nekropolde, lahit mezarlarının yanı sıra kremasyon (ölü yakma) ve direk toprağa gömü gibi farklı gömme yöntemleri kullanılmıştır. Bu mezarlar içinden çıkan mezar hediyeleri, Balıkesir Müzesi’nde sergilenmektedir.

Antandros Antik Kenti

Antandros Antik Kenti

Ayrıca, kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan Roma dönemine ait bir taban mozaği ve bu çevresinde yapılan sistemli kazılar sonucunda M.S. 1. yüzyıla tarihlenen ve duvarlarında freskler bulunan zengin bir ev de bulunmuştur.

Kyzıkos Antik Kenti

Kyzikos, Bandırma-Erdek karayolu yakınlarında, Kapıdağ’ın eteklerinde kurulmuş bir antik kenttir. Bu kent, Neolitik (M.Ö. 6. bin) ve Kalkolitik (M.Ö. 5. bin) dönemlere kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahiptir.

Kyzikos’un en eski sakinleri Dolionlar olarak bilinmektedir. Yunan mitolojisinde Argonautlar, altın postu almak için bu kente uğramışlardır. Kral Kyzikos, Argonautları yanıltarak çatışmaya yol açmıştır. Bu çatışmada hayatını kaybederek şehrin isminin Kyzikos olarak değişmesine neden olmuştur.

Kyzikos Antik Kenti

Kyzikos Antik Kenti

Kyzikos, tarihi boyunca farklı uygarlıkların etkisi altına girmiştir. Aynı zamanda Lydia Krallığı, Pers İmparatorluğu ve Makedonya’nın egemenliği altında bulunmuştur. Marmara Denizi’nin ticaret yolları üzerinde stratejik bir konuma sahip olan Kyzikos, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama ile iyi ilişkiler kurarak bilim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

Ancak sonrasında Romalıların etkisi altına girmiştir ve Konstantinus’un M.S. 324’te Byzantion’u başkent yapmasıyla önemi azalmıştır. Kyzikos, depremler ve saldırılar nedeniyle yavaşça terk edilmiştir. Ayrıca 1063’teki büyük deprem şehrin tamamen yıkılmasına yol açmıştır.

Kyzikos’un antik yapıları arasında Hadrian Tapınağı ve büyük bir amphitheatro bulunmaktadır. Hadrian Tapınağı, imparator Hadrian döneminde inşa edilmiştir. Ayrıca antik dönemin sekizinci harikası olarak kabul edilmektedir. Amphitheatro, Roma Colosseum’u yaklaşık olarak yakın büyüklükte bir yapıdır.

Ayrıca, kentin tiyatrosu da önemlidir. Diğer Anadolu tiyatrolarına kıyasla büyük ve süslü bir yapı olarak bilinmektedir. Ancak, tiyatro üzerinde daha fazla bilgi için bilimsel bir kazı gerekmektedir.

Kaynak: https://balikesir.ktb.gov.tr

Balıkesir Antik Kentleri keşfettikten sonra, bir sonraki konu olan [Balıkesir Tarihi Mekanlar ve Yerler] için hazır olun. [Sonraki Konuya Gitmek İçin Tıklayın]

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir