ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ipektatil.com olarak misafirlerimize eşsiz bir hizmet verirken doğayı korumayı da göz ardı etmemekteyiz. Çevreyi korumak, en az kendimize olduğu kadar diğer canlılara da saygı göstermek ve sürdürülebilir bir çevre sağlamak adına benimsediğimiz çevre politikasını, güncel mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde ve en önemlisi misafirlerimizin desteğiyle, hayata geçirebilmek en önemli amaçlarımızdandır.

Bu amaç, aynı zamanda her gün daha iyiye gitmemizi sağlayan ve kalitemizi yansıtan bir araçtır. Bizler dışındaki diğer canlıların yaşam hakkının korunması ve geliştirilmesi için aşağıda belirtmiş olduğumuz hususlar, günümüzün gerekleri ve ihtiyaçlarına göre sürekli olarak güncellenecek, fakat asla hedeften sapılmayacaktır.

İPEKTATİL.COM OLARAK

Çevre korunmasına katkıda bulunmak amacıyla;

• Sürdürülebilir turizme katkıda bulunmak,
• Doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı ve kirliliği önleme mücadelesine devam etmek,
• Çevreye ve topluma karşı sorumlulukların bilincinde, sürekli gelişime inanan ve sürdürülebilir çevre inancıyla faaliyetimizi gerçekleştirmek ve bunun devamlılığını sağlamak,
• Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak, çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirerek, çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere riayet etmek,
• Faaliyetlerimiz sırasında mümkün olan en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz olumsuz etkileri en aza indirmek,
• Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaların; çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşılmasının, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak,
• Çevresel duyarlılığı arttırmak için gerekli eğitimler düzenleyerek çalışanlarımızın çevre konusunda bilgilenmelerini, bilinçlenmelerini ve motivasyonlarını sağlamak,
• Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmak,
• Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmak ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri uygulamak,
• Her departman faaliyeti sonrasında oluşabilecek çevresel riskleri belirlemek ve oluşan atıkları azaltmak adına önlemler almak,
• Doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir kılmak amacı ile su ve elektrik tüketimlerimizi düzenli takip edip, aşırı tüketimin önüne geçmek için koruyucu tedbirler almak,
• Aşırı kimyasal tüketimlerini engellemek için, kimyasalların yeteri kadar kullanılması gerekliliği ile ilgili personelimize eğitimler vermeye devam etmek,
• Tesislere konu hakkında bilgi vermek ve verilen bilgilerin diğer misafir ve personellere aktarılmasını sağlamak,
• Personele ve misafirlere yönelik çevre bilincini artırmak için düzenli periyotlar halinde hatırlatıcı bilgiler sunmak,

Çevre Politikası amaçları olarak belirlenmiştir.