Süt Kalesi Nerede ?

Harput Kalesi veya Süt Kalesi olarak adlandırılan mimari yapının nerede olduğunu belirtmek gerekirse, Elazığ ili sınırları içerisindeki yer aldığını söyleyebiliriz. Süt kalesi tarihi Harput mahallesi sınırları içerisindedir.

Harput Kalesi, Urartular tarafından dikdörtgen bir plan üzerine kurularak yapılmıştır. Kale, iç ve dış olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Süt kalesi Efsenesi ise şöyle; Rivayete göre yapımında kullanılan harca su yerine süt eklenmiştir. Bu nedenle “Süt Kalesi” olarak da adlandırmaktadır. Yine bir rivayete göre, Süt Kalesi harcında su yerine süt kullanılma sebebi dönemde yaşanan su kıtlığı olduğu söylenmektedir.

süt kalesi nerede

Kale, MÖ 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından inşa edilmiştir . MÖ 6. yüzyıldan itibaren Pers hakimiyeti altına girmiştir. MÖ 1. yüzyıl ile MS 11. yüzyıl arasında Part, Roma, Sasani, Bizans ve Abbasiler ve 11. yüzyılın sonuna kadar Bizans hakimiyeti altında devam etmiştir.

1085 yılında Çubukoğulları, 1112 yılında Artukoğulları, 1234 yılında Selçukluların egemenliği altında kalmıştır. Kale, Artuklu Beyi Belek Gazi’nin ve Selçuklu Beyi Alaeddin Keykubad’ın hükûmet merkezi olmuştur. 1366 yılında Dulkadiroğulları ve Akkoyunlu Devletleri arasında mücadelelerden dolayı sık sık hakimiyet değişikliği yaşanmıştır.

Kale 1465 yılında Akkoyunlu hükümdarı Hasan Bahadır Han tarafından ele geçirilerek Akkoyunlu idaresine alınmıştır. Harput Bölgesi ve Kalesi 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresine alınmıştır.

Tarihi MÖ 8. yüzyıla uzanan bu büyük taş kalenin kalıntıları bir tepe üzerinde yer almaktadır. Konum Bilgisine Google Maps üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki konu: Sonbaharda Gezilesi Yerler